Privaatsuspoliitika

ISIKUANDMETE KAITSE

Selle veebisaidi (edaspidi „see veebisait” või „meie veebisait”) omanik ja haldaja on OÜ Raha Kohe, kes on võtnud kohustuse kaitsta ja austada teie eraelu puutumatust.

Käesolevas isikuandmete kaitse korras (koos meie kasutustingimustega Õigusteave ja muude selles osutatud dokumentidega) on sätestatud alustingimused, mille kohaselt me töötleme andmeid, mida me teilt kogume või mida te meile esitate. Palun lugege alljärgnevat teksti tähelepanelikult, et mõista meie põhimõtteid ja tavasid, mis on seotud teie isikuandmete ja nende töötlemise viisidega.

Meie veebisaidi kasutamisega annate meile nõusoleku teid puudutava teabe kogumiseks ja kasutamiseks käesoleva korra kohaselt.

OÜ Raha Kohe on kõikide selle veebisaidi kaudu kogutud isikuandmete töötleja.

TEAVE, MIDA ME VÕIME TEILT KOGUDA

Me võime koguda ja töödelda järgmisi teiega seotud andmeid:

 • teave, mille te esitate või olete varem esitanud meie veebisaidi, sealhulgas interaktiivsete rakenduste kaudu. Siia kuuluvad muu hulgas andmed, mida te olete esitanud meie veebisaidi kasutajaks registreerimise, teenustega liitumise, mõnele konverentsile registreerimise, materjalide postitamise või saatmise või uute teenuste tellimise ajal. Samuti võime küsida teilt teavet, kui te osalete meie sponsitud võistlusel või kampaanias ja kui te teatate meie veebisaidil esinevast probleemist;
 • kui te võtate meiega ühendust, võime selle kirjavahetuse ja kogu selles sisalduva teabe talletada;
 • samuti võime paluda teil vastata küsitlustele, mida me korraldame teaduslikel eesmärkidel, ehkki nendele vastamine ei ole teie jaoks kohustuslik;
 • meie veebisaidi külastamise andmed, sealhulgas veebiliikluse andmed, asukohaandmed, ajaveebid ja muud teabevahetusega seotud andmed, mis on meile vajalikud arveldusteks või muul eesmärgil ja teave teile kättesaadavate vahendite kohta.

IP-AADRESS

Me võime koguda teavet teie arvuti, sealhulgas võimaluse korral teie IP-aadressi, operatsioonisüsteemi ja veebilehitseja tüübi kohta, et hallata oma süsteemi ja edastada koondteavet oma reklaamijatele. Need on statistilised andmed meie kasutajate veebilehitsemistegevuse ja -harjumuste kohta ning nende põhjal ei saa üksikisikut tuvastada.

KÜPSISED

Palun tutvuge meie küpsiste kasutamise korraga Küpsised.

KUS ME TALLETAME TEIE ISIKUANDMED?

Teilt kogutavad andmed võidakse edastada Euroopa Majanduspiirkonnast (edaspidi „EMP”) väljaspool asuvasse sihtkohta ja seal talletada. Samuti võivad andmeid töödelda meie EMP-välised töötajad, mõni meie kontserni kuuluv äriühing või meie turundaja või muu tarnija (otseselt või kaudselt). Oma isikuandmete esitamisega annate nõusoleku selliseks andmete edastamiseks, talletamiseks või töötlemiseks.

TURVALISUS

Kogu teie esitatud teave talletatakse meie turvaserverites. Kui me oleme teile andnud (või te olete valinud) parooli, mille abil te pääsete ligi meie veebisaidi teatud osadele, vastutate te selle parooli salajashoidmise eest. Me palume teil oma parooli mitte kellelegi avaldada.

Selle veebisaidi kaudu kogutud isikuandmete edastamise, talletamise ja töötlemise turvalisus tagatakse tänapäevaste tavapäraste tehniliste vahenditega. Kahjuks ei ole teabe edastamine interneti kaudu täiesti turvaline. Ehkki me teeme teie isikuandmete kaitsmiseks kõik, mis võimalik, ei saa me garanteerida teie andmete turvalist edastamist meie veebisaidile; igasugune edastamine on teie omal vastutusel. Kui teie teave on meieni jõudnud, kasutame volitamata juurdepääsu vältimiseks rangeid toiminguid ja turvaabinõusid.

TEABE KASUTAMISE VIISID

Me võime teid puudutavat teavet kasutada selleks, et:

 • esitada meie veebisaidi sisu teie ja teie arvuti jaoks kõige tõhusamal viisil;
 • võtta teiega ühendust saidi toimimist puudutavas või tehnilistes küsimustes veebisaidi kasutamise kohta;
 • pakkuda teile teavet, tooteid või teenuseid, mida olete meilt tellinud või mis meie arvates võiksid teid huvitada, juhul kui te olete andnud nõusoleku, et teiega võib sel eesmärgil ühendust võtta;
 • täita oma kohustusi, mis tulenevad meie vahel sõlmitud lepingutest;
 • anda teile võimalus kasutada soovi korral meie teenuste interaktiivseid rakendusi;
 • teatada teile meie teenustega seotud muudatustest.

Me ei avalda kindlate üksikisikute kohta käivat teavet oma reklaamijatele, kuid me võime anda neile meie kasutajaid puudutavat koondteavet. Need on statistilised andmed meie kasutajate veebilehitsemistegevuse ja -harjumuste kohta ning nende põhjal ei saa üksikisikut tuvastada.

TEIE TEABE AVALDAMINE

Me võime avaldada teie isikuandmeid igale oma kontserni liikmele, st oma tütarettevõtetele, põhivaldusettevõttele ja selle tütarettevõtetele.

Me võime avaldada teie isikuandmeid otseselt või kaudselt kolmandatele isikutele, kui:

 • me kasutame oma veebisaidi arendamiseks ja/või hooldamiseks ja/või reklaami-/turustus- ja/või veebimajutus- või muude tehniliste teenuste pakkumiseks kolmandate isikute teenuseid;
 • me müüme või ostame ettevõtteid või vara, mille korral me võime teie isikuandmed avaldada niisuguse ettevõtte või vara võimalikule müüjale või ostjale;
 • kolmas isik omandab meie ettevõtte või olulise osa meie varast, mille korral isikuandmed, mis on meie valduses kooskõlas või seoses käesoleva isikuandmete kaitse korraga, kuuluvad üleantava vara hulka;
 • meil on kohustus avaldada või jagada teie isikuandmeid mõne õigusliku kohustuse täitmiseks; meie kasutustingimuste Õigusteave ja muude kokkulepete jõustamiseks või kohaldamiseks; või meie klientide või teiste isikute õiguste, omandi või turvalisuse kaitsmiseks. Siia kuulub ka teabevahetus muude äriühingute ja organisatsioonidega pettuse eest kaitsmise ja krediidiriski vähendamise eesmärgil.

TEIE ÕIGUSED

Teil on õigus nõuda meilt oma isikuandmete turustuseesmärgil töötlemise lõpetamist. Tavaliselt me teatame teile (enne teie andmete kogumist) selle eesmärgi kohasest kavatsusest kasutada teie andmeid või avaldada teie teavet kolmandale isikule iga juhtumi puhul, mis erineb sellest, kuidas te tavaliselt meie veebisaiti kasutate. Sellisel juhul on teil õigus teha niisuguse töötlemise blokeerimiseks märge teie andmete kogumiseks kasutatavate vormide teatud lahtritesse. Samuti saate selle õiguse teostamiseks võtta igal ajal meiega ühendust aadressil info@rahakohe.ee.

KOLMANDA ISIKU VEEBISAIDID

Meie veebisaidil kuvatakse aeg-ajalt linke meie partnerite võrgustikele, reklaamijatele, filiaalide veebisaitidele ja vastupidi, nende linke meie veebisaidile. Selliste veebisaitidele suunavate linkide avamisel arvestage palun, et seal kehtib teine isikuandmete kaitse kord ja me ei võta sellega seoses vastutust ega kohustusi. Palun tutvuge teistel veebilehtedel kehtiva korraga enne mis tahes isikuandmete esitamist nendel veebisaitidel.

JUURDEPÄÄS TEABELE

Käesolevate isikuandmete kaitse korra kohaselt on teil õigus teada, kas meie valduses on teie kohta käivat teavet, kui on, siis pääseda sellisele teabele juurde ning nõuda selle parandamist, kui see on ebaõige. Samuti on teil õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist või blokeerimist, kui töötlemine on mingil viisil vastuolus eraelu puutumatust käsitlevate kohaldatavate õigusnõuetega.

TALLETAMISAEG

Üldjuhul ei talleta me selle veebisaidi kaudu saadud andmeid kauem, kui on vajalik andmete kogumise eesmärgi saavutamiseks, ega seaduses ettenähtust pikema aja jooksul.

MEIE ISIKUANDMETE KAITSE KORRA MUUTMINE

Isikuandmete kaitse korra muutmisel teatatakse sellest käesoleval veebilehel ja vajaduse korral saadetakse teile e-kirjaga teade.

KONTAKTANDMED

Ootame hea meelega küsimusi, märkusi ja päringuid käesoleva isikuandmete kaitse korra kohta aadressile info@rahakohe.ee.

OÜ Raha Kohe aadress Laki 11B tel 5222500

Scroll to Top